Billigare bolån på gång?

Avanza och mediejätten Schibsted satsar i smyg på en ny bolåneform med lägre räntor och har redan tagit in flera miljarder kronor till satsningen. 

Källa: Dagens industri. Det handlar om kunder med låg risk, exempelvis låg belåningsgrad.

Premiumlån (raka motsatsen till sub-prime) är inte helt nytt, men är kanske på gång i större skala nu. Nordnet har haft bolån med räntor under 1% ganska länge, men med avsevärda krav på motprestation (ex. att du har flera miljoner kronor i tillgångar hos dem).

Avanza lockar med Bolån+ som ”kommer snart”.

Jag vet inte ännu om det bara handlar om en nischad produkt mot kunder med låg risk, eller om det är något mer. Det låter väl inte helt omöjligt att konkurrensen kan tvinga fram liknande produkter hos storbankerna så småningom.

Hur påverkar det skärpta amorteringskravet dig?

Redan vid midsommar kom Finansinspektionens förslag till en skärpning av amorteringskravet:

FI föreslår ett skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter (stora bolån i förhållande till inkomsten). Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Nu kan du räkna exakt hur detta förslag skulle påverka dig vid köp av bostad: räkna på amorteringskravet.

Skärpt amorteringskrav från 2018?

Nästa vecka ska Finansinspektionens förslag om en skärpning av amorteringskravet vara färdigt, och därefter lämnas det till Regeringen för beslut.

Förslaget gäller ”hushåll med höga skuldkvoter”:

Förslaget innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det befintliga amorteringskravet.

Om hushållet tjänar 60000 kr brutto per månad, gäller detta för bolån på 3,2 miljoner kronor och mer. Det bör alltså påverka väldigt många i storstäderna.

Dagens nyheter skrev om detta för någon vecka sedan.

Amorteringskrav från 1 juni

Nu är det bestämt. I alla fall nästan. Riksdagens finansutskott har beslutat att Finansinspektionen ska lägga fram ett förslag till amorteringskrav som ska börja gälla från 1 juni i år.

Planen är att nya bolån med en belåningsgrad över 70 procent årligen ska amorteras med två procent av lånebeloppet. Lån med en belåningsgrad mellan 50 och 70 procent amorteras med en procent.

Källa: Dagens industri.

Frågan är vad det får för effekt när både amorteringsviljan hos låntagarna och kraven från bankerna redan har ökat mycket.