Lönar det sig att gå på högskolan?

Saco har tagit fram en interaktiv tjänst för att jämföra livslönen för olika eftergymnasiala utbildningar med den som istället börjar jobba direkt efter gymnasiet.

Saco har i  studier visat på den dåliga lönsamheten inom många akademikeryrken. I flera fall är det rent av en förlustaffär att utbilda sig jämfört med att börja jobba direkt efter gymnasiet. Det handlar bland annat om lärare, arbetsterapeuter och tandhygienister. Men också om bibliotekarier, fysioterapeuter och biologer.

De ”mest lönsamma” utbildningarna är läkare, civilingenjör, jurist, ekonom och apotekare.

Via Cornucopia